کلیدواژه‌ها = توسعه شهری
تعداد مقالات: 4
2. عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه شهرتهران باتأکید بر ارتباط شهر و طبیعت

دوره 44، شماره 1، بهار 1397، صفحه 171-188

هما ایرانی بهبهانی؛ مرضیه کاظم زاده؛ سارا طاهرسیما


3. بقا محیط طبیعی درون شهری و استفاده بهینه از آن (مطالعه موردی:دره فرحزاد)

دوره 28، شماره 30، زمستان 1381

دکترهما ایرانی بهبهانی؛ مهندس شهین زندی؛ مهندس مهروابرکار