کلیدواژه‌ها = ارزیابی ریسک
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی ریسک سرطان‌زایی و غیر سرطان‌زایی فلزات سنگین در منابع آب زیرزمینی دشت ورامین

دوره 46، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 379-390

مهناز موفقی اردستانی؛ علیرضا پرداختی


3. ارزیابی ریسک آلاینده‌های هوای منتشره در پایانۀ مسافری بیهقی با روش مدل‌سازی

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 97-105

مجید شفیع پور مطلق؛ علیرضا پرداختی؛ مریم معجری


5. سنجش و ارزیابی ریسک آلودگی فلزات سنگین در هوای تهران (مطالعۀ موردی: خیابان انقلاب)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 181-192

علیرضا نورپور؛ آرش صدری جهانشاهی