کلیدواژه‌ها = آبهای زیرزمینی
بررسی آلاینده های نفتی در آبهای زیر زمینی منطقه پالایشگاه اراک

دوره 29، شماره 32، دی 1382

مهندس حسین عسکرزاده طرقبه؛ مهندس علی اصغر بذر افشان؛ مهندس حسن حاجی پورفرد