کلیدواژه‌ها = اکولوژی شهری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی چالش نظری و تبیین انگارۀ اکوتوریسم شهری

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 257-273

حمیدرضا صباغی؛ منوچهر طبیبیان


2. مطالعة رستنیهای بیوتوپ‌های شهر بابل از دیدگاه اکولوژی شهری

دوره 35، شماره 49، بهار 1388

علیرضا نقی‌نژاد؛ عباس شاهسواری؛ توران جهانیان