کلیدواژه‌ها = هیدروژئوشیمی
فرایند های ژئوشیمیائی مؤثر در شیمی آب زیرزمینی در سازند کربناته خوش ییلاق، شمال ایران

دوره 43، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 219-231

10.22059/jes.2017.113706.1006871

محسن رضایی؛ رشید زیوری؛ جواد اشجاری؛ عبدالرضا کابلی


هیدروژئوشیمی زیست‌محیطی منابع آب زیرزمینی دشت راور (شمال استان کرمان)

دوره 41، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 81-95

10.22059/jes.2015.53902

مرجان عبدالهی؛ افشین قشلاقی؛ احمد عباس نژاد