کلیدواژه‌ها = کیفیت محیطی
طراحی پایدار فضاهای گردشگری کوهستانی (مطالعه موردی: پارک طبیعت کوهسار تهران)

دوره 37، شماره 58، شهریور 1390، صفحه 87-96

علیرضا میکاییلی تبریزی؛ شهرزاد مهرمند