کلیدواژه‌ها = تغییر کاربری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خراسان رضوی

دوره 44، شماره 1، بهار 1397، صفحه 99-111

علیرضا کرباسی؛ بنفشه یزدان خواه؛ سید حسین محمدزاده


2. بهینه‌کاوی ابزارها و تجارب سیاست‌گزاری به منظور بهبود حفاظت زمین‌های کشاورزی پیرامون شهرها در ایران

دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 281-314

امیر صفایی؛ شهرزاد فریادی؛ مجید شیخ محمدی؛ اسماعیل صالحی


3. مدل‌سازی تغییرکاربری زمین با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره و GIS

دوره 37، شماره 58، تابستان 1390، صفحه 43-52

مهرنوش بختیاری‌فر؛ محمد‌سعدی مسگری؛ محمد کریمی؛ ابوالقاسم چهرقانی