کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 9
2. سنجش پتانسیل توسعۀ میان‌افزا در بافت مرکزی تهران

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 943-964

منوچهر طبیبیان؛ فریده غنی


3. استفاده از منطق فازی در مکان‌یابی محل‌های تغذیه مصنوعی آبخوان با تلفیق روشهای AHP و FTOPSIS

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 99-108

مجید رمضانی مهریان؛ بهرام ملک محمدی؛ یوسف رفیعی


4. مدل‌سازی تغییرکاربری زمین با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره و GIS

دوره 37، شماره 58، تابستان 1390، صفحه 43-52

مهرنوش بختیاری‌فر؛ محمد‌سعدی مسگری؛ محمد کریمی؛ ابوالقاسم چهرقانی