کلیدواژه‌ها = حیات وحش
توانمندی های زیستی و تنگناهای موجود در منطقه حفاظت شده سیاهکوه اردکان (یزد) *

دوره 32، شماره 39، شهریور 1385

محمدحسین ایران نژاد پاریزی؛ جلیل سرهنگ زاده؛ حمیدرضا علمی؛ زین العابدین حسینی؛ فاطمه حاضری


مروری بر سازمان های بین المللی حیات وحش و جایگاه ایران

دوره 30، شماره 33، فروردین 1383

مهندس ابوالقاسم خالقی زاده؛ دکتر بهروز بهروزی راد