کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
تخمین عمق نوری ریزگردها با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس در سطح خلیج فارس

دوره 42، شماره 3، آذر 1395، صفحه 583-604

10.22059/jes.2016.60068

سعید فرهادی؛ حسین محمدعسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ سید محمدجعفر ناظم السادات؛ سید حسین خزایی


غلظت و منشأ هیدروکربن‌های نفتی کل (TPH) در رسوبات ساحلی جزیرۀ خارک در خلیج فارس

دوره 39، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 137-148

10.22059/jes.2014.36467

حمیده سادات میروکیلی؛ ناصر حاجی زاده ذاکر


مطالعه امکان استفاده از دوکفه‌ای Barbatia helblingii به عنوان پایشگر زیستی ترکیباتPAHs در سواحل بوشهر

دوره 37، شماره 58، شهریور 1390، صفحه 141-148

معصومه محمودی؛ علیرضا صفاهیه؛ یدالله نیکپور؛ کمال غانمی


تجزیة بیولوژیکی نفت خام به‌وسیلة دو سویه مایکوباکتریوم جدا شده از خلیج فارس

دوره 35، شماره 50، شهریور 1388

علی ابوالحسنی سورکی؛ غلامحسین ابراهیمی‌پور


بررسی اکولوژیک پرندگان دریائی جزیره شیدور

دوره 14، شماره 14، اسفند 1365

مهندس جمشید منصوری