کلیدواژه‌ها = ترسیب کربن
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تغییرات بوم‌سازگان با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین و ترسیب کربن شهر تهران.

دوره 46، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-18

میر سعید محقق؛ نغمه مبرقعی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ سهیل سبحان اردکانی؛ سید مسعود منوری


3. بررسی توانایی ترسیب کربن ریزجلبک Chlorella vulgaris در آب‌های با شوری متفاوت

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 879-886

مهری شعبانی؛ محمد حسین صیادی؛ محمدرضا رضایی


4. تأثیر مدیریت مرتع در میزان ترسیب کربن گونۀ گون کوهی (Astragalus peristerus) در مراتع فشم استان تهران

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 193-199

مریم صارمی؛ عین‌الله روحی‌مقدم؛ اکبر فخیره


5. تأثیر گونه‌های رویشی مختلف در ترسیب کربن در مراتع جلگه‌ای میانکاله

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 45-54

رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان؛ مائده یوسفیان


6. برآورد نیروی جنگل شهری در ترسیب کربن اتمسفری

دوره 37، شماره 57، بهار 1390، صفحه 1-8

سعید ورامش؛ سید محسن حسینی؛ نوراله عبدی