کلیدواژه‌ها = تمایل به پرداخت
تعداد مقالات: 6
1. برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای شهر تهران: کاربرد روش آزمون انتخاب

دوره 45، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 269-286

شاهین وهابی راد؛ محمد خداوردیزاده؛ صدیقه هاشمی بناب


2. برآورد ارزش کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 44، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 489-501

فاطمه محمدیاری؛ کامران شایسته؛ امیر مدبری


4. ارزش اقتصادی کارکرد کاهش آلودگی هوا و صوت

دوره 44، شماره 1، بهار 1397، صفحه 113-129

امیرحسین منتظرحجت؛ بهزاد منصوری؛ پرژک ذوفن؛ هنا سعید


5. برآورد ارزش تفرجی پارک جمشیدیه تهران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

دوره 39، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 25-32

اعظم رضایی؛ نجمه نخعی؛ شهرام محمدزاده


6. تعیین ارزش تفرجگاهی پارک جنگلی نور مازندران، با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV)

دوره 37، شماره 57، بهار 1390، صفحه 1-8

هاشم هاشم‌نژاد؛ محسن فیضی؛ مرتضی صدیق