کلیدواژه‌ها = تمایل به پرداخت
برآورد ارزش تفریحی فضای‌سبز و پارک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (مطالعه موردی: پارک بهاران شهرستان میبد)

دوره 48، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 35-53

10.22059/jes.2022.334903.1008257

غلامحسین مرادی؛ فرناز دهقان بنادکوکی؛ محمدناصر فیاضی؛ الهام اپرا جونقانی


برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای شهر تهران: کاربرد روش آزمون انتخاب

دوره 45، شماره 2، تیر 1398، صفحه 269-286

10.22059/jes.2019.254273.1007624

شاهین وهابی راد؛ محمد خداوردیزاده؛ صدیقه هاشمی بناب


ارزش اقتصادی کارکرد کاهش آلودگی هوا و صوت

دوره 44، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 113-129

10.22059/jes.2018.237694.1007469

امیرحسین منتظرحجت؛ بهزاد منصوری؛ پرژک ذوفن؛ هنا سعید


برآورد ارزش تفرجی پارک جمشیدیه تهران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 25-32

10.22059/jes.2013.35411

اعظم رضایی؛ نجمه نخعی؛ شهرام محمدزاده


تعیین ارزش تفرجگاهی پارک جنگلی نور مازندران، با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV)

دوره 37، شماره 57، خرداد 1390، صفحه 1-8

هاشم هاشم‌نژاد؛ محسن فیضی؛ مرتضی صدیق