کلیدواژه‌ها = بیرجند
تعداد مقالات: 5
1. بررسی توانایی ترسیب کربن ریزجلبک Chlorella vulgaris در آب‌های با شوری متفاوت

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 879-886

مهری شعبانی؛ محمد حسین صیادی؛ محمدرضا رضایی


3. ارزیابی آلودگی صوتی بیرجند با استفاده از تکنیک‌های آماری و GIS

دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 693-710

محمد حسین صیادی اناری؛ افسانه موفق