کلیدواژه‌ها = انتشار دی‌اکسیدکربن
تحلیل تجزیه انتشار دی‌اکسیدکربن ناشی از مصرف انرژی در ایران

دوره 38، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 93-104

10.22059/jes.2012.29015

منصور خلیلی عراقی؛ غلامعلی شرزه‌ای؛ سجاد برخورداری


رابطة رشد اقتصادی و آلودگی هوا در ایران با نگاهی بر تأثیر برنامه‌های توسعه

دوره 35، شماره 50، شهریور 1388

هیوا اسدی‌کیا؛ رضا اویارحسین؛ ایرج صالح؛ حامد رفیعی؛ سمانه زارع