کلیدواژه‌ها = ارزشگذاری مشروط
برآورد ارزش تفرجی پارک جمشیدیه تهران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 25-32

10.22059/jes.2013.35411

اعظم رضایی؛ نجمه نخعی؛ شهرام محمدزاده


تعیین ارزش تفرجگاهی پارک جنگلی نور مازندران، با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV)

دوره 37، شماره 57، خرداد 1390، صفحه 1-8

هاشم هاشم‌نژاد؛ محسن فیضی؛ مرتضی صدیق


برآورد ارزش حفاظتی منابع محیطی (مطالعة موردی: تالاب بین‌المللی میانکاله)

دوره 36، شماره 53، خرداد 1389

حمید امیرنژاد؛ حامد رفیعی؛ میلاد اتقایی