کلیدواژه‌ها = زمان تعادل
تعداد مقالات: 2
1. اثر تغییرات جرم جاذب خاک اره بر سینتیک جذب فلز کروم در محیط آبی

دوره 36، شماره 56، زمستان 1389، صفحه 61-68

زمان شامحمدی حیدری؛ مصطفی خواجه