کلیدواژه‌ها = مشارکت‌های مردمی
ارزیابی نقش مشارکت های مردمی در توسعه و نگهداری فضاهای سبز شهری (مورد مطالعه شهر قوچان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22059/jes.2024.370038.1008462

سیده ریحانه احسانی؛ هادی سلطانی فرد؛ حسین قدرتی؛ هادی کراچی