کلیدواژه‌ها = مدلسازی
تعداد مقالات: 5
1. شبیه‌سازی سناریوهای رشد کاربری شهری با استفاده از روش اتوماتای سلولی ‏SLEUTH‏

دوره 47، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 199-216

فاطمه جهانی شکیب؛ ملیحه عرفانی


5. تصفیه پذیری بیولوژیکی فازآبدار امولسیون روغن- آب

دوره 28، شماره 30، زمستان 1381

مهندس علیرضا نظری علوی؛ دکتر سید جمال الدین هاشمیان