کلیدواژه‌ها = مصرف انرژی
تحلیل تجزیه انتشار دی‌اکسیدکربن ناشی از مصرف انرژی در ایران

دوره 38، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 93-104

10.22059/jes.2012.29015

منصور خلیلی عراقی؛ غلامعلی شرزه‌ای؛ سجاد برخورداری