کلیدواژه‌ها = منظر فرهنگی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی نقش ساختارهای طبیعی در شکل‌گیری منظر فرهنگی سکونتگاه باستانی تخت سلیمان با استفاده از فناوری نوین دورسنجی

دوره 36، شماره 54، تابستان 1389

هما ایرانی بهبهانی؛ بهرنگ بهرامی؛ فیروزه آقا ابراهیمی سامانی؛ رویا ساعتیان


2. نقش مشارکت در طراحی محیط روستایی

دوره 35، شماره 52، زمستان 1388

حسن دارابی