کلیدواژه‌ها = خلیج‌فارس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی غلظت و منشأ آلاینده‌های فلزی در رسوبات خور موسی، خلیج‌فارس

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 345-360

علیرضا واعظی؛ عبدالرضا کرباسی؛ مجتبی فخرایی؛ علیرضا ولی خانی سامانی؛ مهدی حیدری


2. بررسی عناصر هواشناختی مؤثر بر جریان‌‌گرانی خروجی از خلیج‌فارس

دوره 33، شماره 44، زمستان 1386

فاطمه جعفریان ابیانه؛ عباسعلی علی اکبر بیدختی