کلیدواژه‌ها = پسماند
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی پتانسیل منابع زیست توده در استان خراسان رضوی به منظور تولید زیست انرژی

دوره 39، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 73-82

افسانه امینیان؛ محمدحسین عباسپور فرد؛ محمدحسین آق خانی؛ محمد‌حسین عدالت


3. ارائه برنامة راهبردی مدیریت پسماندهای روستایی به روش A’WOT (مطالعة موردی : میناب)

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 93-108

سید علی جوزی؛ محسن دهقانی؛ مرتضی زارعی


4. بررسی فرایند مدیریت پسماندهای بیمارستانی در کرج

دوره 36، شماره 53، بهار 1389

افسانه فضیلی؛ اسماعیل صالحی؛ محمد علی عبدلی؛ حمیدرضا جعفری؛ مژگان شیخ پور