کلیدواژه‌ها = مدل لاجیت
برآورد ارزش تفریحی فضای‌سبز و پارک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (مطالعه موردی: پارک بهاران شهرستان میبد)

دوره 48، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 35-53

10.22059/jes.2022.334903.1008257

غلامحسین مرادی؛ فرناز دهقان بنادکوکی؛ محمدناصر فیاضی؛ الهام اپرا جونقانی


برآورد ارزش تفرجی پارک جمشیدیه تهران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 25-32

10.22059/jes.2013.35411

اعظم رضایی؛ نجمه نخعی؛ شهرام محمدزاده


تعیین ارزش تفرجگاهی پارک جنگلی نور مازندران، با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV)

دوره 37، شماره 57، خرداد 1390، صفحه 1-8

هاشم هاشم‌نژاد؛ محسن فیضی؛ مرتضی صدیق