کلیدواژه‌ها = پارک جنگلی شهری
طراحی پایدار توسعه پارک جنگلی شیخ تپه ارومیه

دوره 31، شماره 37، فروردین 1384

دکتر هما ایرانی بهبهانی؛ مهندس نرمین رازی مفتخر