کلیدواژه‌ها = ترکیبات جانبی حاصل از فرآیند گندزدایی DBP
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارآیی واحدهای مختلف تصفیه‌خانه آب تهرانپارس در حذف TOC

دوره 33، شماره 41، بهار 1386

نادر سلماتی خاص؛ غلامرضا نبی بیدهندی