کلیدواژه‌ها = بیوگاز
هضم بی‌هوازی و تولید گاز متان از پسماندهای مرغداری

دوره 38، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 83-88

10.22059/jes.2012.29102

انیس روشنی؛ جلال شایگان؛ آزاده بابایی


بررسی کارایی همزن مکانیکی از نوع پایروبی ویژه دستگاه های بیوگاز به مدل چینی

دوره 32، شماره 40، بهمن 1385

قاسمعلی عمرانی؛ مهیار صفا؛ فریده گلبابایی