کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل پیامدهای گردشگری روستایی بر توسعه (مطالعه موردی کندوان)

دوره 42، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 637-648

سونا شاهی پور؛ حسین مجتبی زاده


2. ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در شمال ایران با مدل تخریب

دوره 28، شماره 30، زمستان 1381

دکتر نصرت ا... صفائیان؛ دکتر مریم شکری؛ مهندس بهمن جباریان امینی


3. تعیین آسیب پذیری اکولوژیک اکو سیستم های حاشیه جنوب دریای خزر

دوره 28، شماره 29، تابستان 1381

دکتر نصرت ا...صفائیان؛ دکتر مریم شکری؛ بهمن جباریان امیری