کلیدواژه‌ها = فسفات
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تاثیر توام انرژی حرارتی، کربنات و فسفات بر غیر پویاسازی سرب در خاک های آلوده

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 765-757

صفیه حسن زاد؛ بهنام دولتی؛ حسین پیرخراطی


2. بررسی تأثیر انرژی حرارتی،آهک و فسفات در غیرپویاسازی کادمیوم خاک آلوده

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 321-330

صفیه حسن زاد؛ حسین پیرخراطی؛ بهنام دولتی؛ خلیل فرهادی


3. تصفیۀ فاضلاب خشکشویی با استفاده از فرایندهای انعقاد و شناورسازی الکتریکی و الکتروفنتون

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-12

مریم یزدی؛ بهنوش امین زاده؛ علی ترابیان