کلیدواژه‌ها = توسعة پایدار
تحلیل اکولوژیکی پارک‌های شهری (مطالعة موردی: مشهد)

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 155-168

10.22059/jes.2013.29870

فرزانه رزاقیان؛ محمد رحیم رهنما؛ معصومه توانگر؛ حسین آقاجانی


تعیین سطح پایداری سامانه آب کلان‌شهر تهران

دوره 37، شماره 59، آذر 1390، صفحه 171-184

احسان بی‌نیاز؛ محمد‌رضا مثنوی؛ مهرداد نظریها