کلیدواژه‌ها = ریزگردها
طراحی کمربند سبز جنوب غرب شهر زاهدان با رویکرد کاهش ریزگردها

دوره 43، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 595-607

10.22059/jes.2018.235232.1007450

پیمان گلچین؛ منصوره ناروئی؛ ابولفضل کاظمی نسب


تخمین عمق نوری ریزگردها با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس در سطح خلیج فارس

دوره 42، شماره 3، آذر 1395، صفحه 583-604

10.22059/jes.2016.60068

سعید فرهادی؛ حسین محمدعسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ سید محمدجعفر ناظم السادات؛ سید حسین خزایی