کلیدواژه‌ها = بتن
کاربرد لجن خشک تصفیه‌خانة فاضلاب به‌عنوان مصالح سنگی در تولید بتن

دوره 37، شماره 59، آذر 1390، صفحه 7-14

مسعود جمشیدی؛ امیر جمشیدی؛ ناصر مهردادی


استفاده از پساب تصفیه‌شدة فاضلاب شهری در تهیه و نگهداری بتن

دوره 35، شماره 51، آبان 1388

ناصر مهردادی؛ افروز اکبریان؛ علی حق‌اللهی