کلیدواژه‌ها = بوم‌شناسی سیمای سرزمین
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از روش "اندازه شبکه موثر" در ارزیابی کیفی مناطق حفاظتی تحت مدیریت ( مورد مطالعه: استان قزوین)

دوره 46، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 539-554

آصف درویشی؛ نغمه مبرقعی؛ مریم یوسفی؛ شهیندخت برق جلوه


2. برنامه ریزی شبکه های بوم شناختی سیمای سرزمین شهری(مطالعه موردی:شهر تهران)

دوره 44، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 277-297

امید فتوحی؛ شهیندخت برق جلوه