کلیدواژه‌ها = اصفهان
تأثیر خشکسالی زاینده‌رود در تعاملات اجتماعی و فضاهای جمعی در اصفهان

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 481-498

10.22059/jes.2014.51214

بهنام قاسم زاده؛ موسی پژوهان؛ حسین حاتمی نژاد؛ حسن سجادزاده


امکان‌سنجی شاخص‌‌های کیفی در اصفهان

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 95-106

10.22059/jes.2014.50159

نسیم شریفیان پور؛ شهرزاد فریادی


برآورد هزینه‌های مرگ‌ومیر ناشی از ﺁلودگی هوا در اصفهان

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 247-254

10.22059/jes.2014.50170

غلامحسین کیانی؛ فاطمه یاری؛ هادی امیری


آلودگی خاک حاشیة خیابان‌های شهری به سرب و کادمیوم

دوره 33، شماره 43، آذر 1386

سعید سامانی مجد؛ امیر تائبی؛ مجید افیونی


غلظت نیترات در برخی از فرآورده های گیاهی اصفهان

دوره 31، شماره 37، فروردین 1384

سهیل سبحان اردکانی؛ کامران شایسته؛ مجید افیونی؛ نصراله محبوبی صوفیانی