کلیدواژه‌ها = اصفهان
تعداد مقالات: 10
1. ارزیابی سطح سواد آبی در جامعه شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 46، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 555-570

شروین جمشیدی؛ حمید دهقانی


5. تأثیر خشکسالی زاینده‌رود در تعاملات اجتماعی و فضاهای جمعی در اصفهان

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 481-498

بهنام قاسم زاده؛ موسی پژوهان؛ حسین حاتمی نژاد؛ حسن سجادزاده


6. امکان‌سنجی شاخص‌‌های کیفی در اصفهان

دوره 40، شماره 1، بهار 1393، صفحه 95-106

نسیم شریفیان پور؛ شهرزاد فریادی


7. برآورد هزینه‌های مرگ‌ومیر ناشی از ﺁلودگی هوا در اصفهان

دوره 40، شماره 1، بهار 1393، صفحه 247-254

غلامحسین کیانی؛ فاطمه یاری؛ هادی امیری


9. آلودگی خاک حاشیة خیابان‌های شهری به سرب و کادمیوم

دوره 33، شماره 43، پاییز 1386

سعید سامانی مجد؛ امیر تائبی؛ مجید افیونی


10. غلظت نیترات در برخی از فرآورده های گیاهی اصفهان

دوره 31، شماره 37، بهار 1384

سهیل سبحان اردکانی؛ کامران شایسته؛ مجید افیونی؛ نصراله محبوبی صوفیانی