کلیدواژه‌ها = شهر تهران
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر الگوهای فضایی ساختار سبز شهری برتغییر دمای جزایر حرارتی مورد مطالعه: شهر تهران

دوره 46، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 195-207

بهناز امین زاده گوهرریزی؛ سهیل قشلاق پور


2. بررسی تغییرات بوم‌سازگان با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین و ترسیب کربن شهر تهران.

دوره 46، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-18

میر سعید محقق؛ نغمه مبرقعی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ سهیل سبحان اردکانی؛ سید مسعود منوری


3. عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه شهرتهران باتأکید بر ارتباط شهر و طبیعت

دوره 44، شماره 1، بهار 1397، صفحه 171-188

هما ایرانی بهبهانی؛ مرضیه کاظم زاده؛ سارا طاهرسیما


4. بررسی غلظت یون فلوراید در منابع سطحی تامین آب شرب شهر تهران

دوره 29، شماره 32، زمستان 1382

دکتر علی اکبر عظیمی؛ دکتر غلامرضا نبی بید هندی؛ مهندس سید حسین هاشمی؛ مهندس یونس مهام


6. کاربرد مطالعات هواشناسی آلودگی هوا در طراحی شهری (نمونه خاص شهر تهران)

دوره 18، شماره 18، زمستان 1376

حسن خوشپور؛ ناصر برک پور؛ مهیار عارفی؛ دکتر سید حسین بحرینی