کلیدواژه‌ها = گیاهان آبزی
نبض گیری تالاب های حاشیه جنوبی دریای خزر (ایران)

دوره 32، شماره 39، شهریور 1385

مریم شکری؛ نصرت اله صفاییان؛ روجا صفاییان


میزان و نحوه تغییرات فلزات سنگین و اندام های گیاهان آبزی و رسوبات تالاب میانکاله

دوره 31، شماره 37، فروردین 1384

مهندس فاطمه عبادتی؛ دکتر عباس اسماعیلی ساری؛ مهندس علیرضا ریاحی بختیاری


معرفی فلور و پوشش گیاهی تالاب سیاه کشیم

دوره 28، شماره 29، تیر 1381

دکتر یونس عصری؛ مهندس طاهره افتخاری؛ دکتر مجید مخدوم