کلیدواژه‌ها = آلودگی صوتی
ارزیابی منظر صوتی منطقه 2 کلانشهر تبریز با استفاده از مدل رگرسیون خطی

دوره 50، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 43-61

10.22059/jes.2024.358888.1008408

سجاد زارعی؛ حسن محمودزاده؛ فیروز جعفری


سنجش ضریب مکانی آسایش صوتی در کلانشهر اهواز

دوره 43، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 349-364

10.22059/jes.2017.63083

مصطفی محمدی ده چشمه؛ فرشته شنبه پور


ارزیابی آلودگی صوتی بیرجند با استفاده از تکنیک‌های آماری و GIS

دوره 40، شماره 3، آذر 1393، صفحه 693-710

10.22059/jes.2014.52214

محمد حسین صیادی اناری؛ افسانه موفق


تحلیل الگوی تمرکز خدمات شهری و آثار زیست محیطی آن در شهر تهران

دوره 37، شماره 60، اسفند 1390، صفحه 53-64

فرانک سیف‌الدینی؛ حسین منصوریان


ارزیابی آلودگی صدا در شهر خرم‌آباد به منظور ارائة راهکارهای اجرایی جهت کنترل و کاهش آن

دوره 35، شماره 51، آبان 1388

مریم کیانی صدر؛ پروین نصیری؛ محمد صادق سخاوتجو؛ مجید عباسپور


بررسی تأثیر آلودگی صوتی ناشی از ترافیک بر سلامت عمومی و روانی شهروندان یزد

دوره 33، شماره 43، آذر 1386

الهام اویسی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمود قاسمپوری؛ پرویز آزاد فلاح