کلیدواژه‌ها = میدان مغناطیسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر روی حذف آرسنیک از آب آشامیدنی در حضور و عدم حضور براده های آهن

دوره 43، شماره 1، بهار 1396، صفحه 45-57

مازیار نادری؛ ویدا پاست؛ محمد باقر میران زاده؛ امیر حسین محوی