کلیدواژه‌ها = آسایش حرارتی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی آسایش حرارتی درخیابان شهری (نمونه موردی:خیابان چمران کرمانشاه)

دوره 45، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 589-603

مریم جعفری؛ محسن تابان؛ محسن صفاری پور


2. ارزیابی عددی تأثیرات توسعه کمربند سبز بر هواشناسی محلی و کیفیت هوا در کلان شهر تهران

دوره 45، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 413-429

حسین ملکوتی؛ سیمه ارغوانی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی