کلیدواژه‌ها = رودخانه جاجرود
پهنه بندی کیفی رودخانه جاجرود

دوره 31، شماره 37، فروردین 1384

مهندس محمد میرزایی؛ مهندس علیرضا نظری؛ مهندس علی یاری


بررسی غلظت یون فلوراید در منابع سطحی تامین آب شرب شهر تهران

دوره 29، شماره 32، دی 1382

دکتر علی اکبر عظیمی؛ دکتر غلامرضا نبی بید هندی؛ مهندس سید حسین هاشمی؛ مهندس یونس مهام