کلیدواژه‌ها = شیرابه
بهسازی آسترهای محل دفن زباله های جامد شهری با استفاده از الیاف سنتزی و دی کلسیم فسفات

دوره 44، شماره 3، آذر 1397، صفحه 473-488

10.22059/jes.2019.261310.1007694

مهناز اسکندری؛ امین فلامکی؛ کامران محمدزاده ببر؛ هادی منصورآبادی


بررسی آلودگی منابع آب‌های زیرزمینی اطراف مراکز دفن زباله (مطالعۀ موردی: مرکز دفن تاکستان)

دوره 41، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 909-921

10.22059/jes.2016.57143

اکبر باغوند؛ رحیم نصیرزاده؛ محمد علی عبدلی؛ علی وثوق


بررسی اثر شیرابه بر ضریب نفوذپذیری و ساختمان خاکهای رسی بنتونیتی

دوره 30، شماره 33، فروردین 1383

دکتر سعید گیتی پور؛ دکتر غلامرضا بیدهندی


اثر دفن زباله بر آبهای سطحی و زیر زمینی

دوره 14، شماره 14، اسفند 1365

دکتر منصور غیاث الدین؛ مهندس داویدیان