کلیدواژه‌ها = آهک
بررسی تأثیر انرژی حرارتی،آهک و فسفات در غیرپویاسازی کادمیوم خاک آلوده

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 321-330

10.22059/jes.2014.51202

صفیه حسن زاد؛ حسین پیرخراطی؛ بهنام دولتی؛ خلیل فرهادی