کلیدواژه‌ها = مرتع
تعداد مقالات: 2
2. نقش استفاده از انرژی خورشیدی در حفظ و احیای مراتع در مناطق خشک

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 13-22

سیدجمال فرج ا... حسینی؛ زهرا سلطانی؛ فرشته غیاثوند غیاثی