کلیدواژه‌ها = محیط زیست
تعداد مقالات: 23
1. عوامل موثر بر آلودگی هوای ایجاد شده در بخش حمل و نقل استانهای ایران

دوره 45، شماره 1، بهار 1398، صفحه 77-86

مجید مداح؛ عبدالنظام جعفری


2. نقش تعالیم اسلام در کاهش بحران‌های زیست محیطی

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 73-80

طیبه اکبری راد


5. تعیین ارزش تفرجگاهی پارک جنگلی نور مازندران، با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV)

دوره 37، شماره 57، بهار 1390، صفحه 1-8

هاشم هاشم‌نژاد؛ محسن فیضی؛ مرتضی صدیق


12. بررسی تغییرات غلظت نیترات آب‌های زیرزمینی حاشیه زاینده‌رود در استان اصفهان

دوره 32، شماره 39، تابستان 1385

اردشیر خسروی دهکردی؛ مجید افیونی؛ سید فرهاد موسوی


14. بر آورد هزینه محیط زیستی واجتماعی تولید برق در کشور

دوره 30، شماره 34، تابستان 1383

مهندس بهمن جباریان امیری؛ مهندس محمد ابراهیم رئیسی


15. کاربرد سنجش حرارتی از دور در مطالعات محیط زیست

دوره 30، شماره 34، تابستان 1383

دکتر سید کاظم علوی پناه


19. نقش اکوسیستم در حفاظت محیط زیست

دوره 29، شماره 31، تابستان 1382

دکتر علی اصغر رضوانی


20. ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در شمال ایران با مدل تخریب

دوره 28، شماره 30، زمستان 1381

دکتر نصرت ا... صفائیان؛ دکتر مریم شکری؛ مهندس بهمن جباریان امینی


22. شهر ‘ شهر سازی و محیط زیست

دوره 20، شماره 0، زمستان 1376

دکتر سید حسین بحرینی


23. زیست پالایی شیوهای برای پاکسازی محیط خاک وآب

دوره 20، شماره 0، زمستان 1376

دکتر غلامحسین حق نیا