کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی تجربه کیفیت منظر مراکز آموزش عالی از نگاه دانشجویان. نمونه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 44، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 533-547

هادی سلطانی فرد؛ مجتبی رعنایی؛ شفیعه قدرتی


2. برنامه ریزی جهت بهسازی و کاهش نشانزدهای منفی زیست محیط سد شهید رجایی

دوره 28، شماره 30، زمستان 1381

دکتر مهرداد نظریها؛ مهندس ساسان علی نژاد


3. برنامه ریزی و کارکرد شهرهای جدید در ایران

دوره 28، شماره 29، تابستان 1381

دکتر کرامت اله زیاری


4. شهرسازی در شوروی،جهت گیریهای تازه در دهه 1980

دوره 13، شماره 13، بهار 1364

جان سالنو؛ دکتر اصغر ارجمندنیا