کلیدواژه‌ها = بارش
اثر رخداد های گرد و غبار بر بازخورد برخی عوامل اقلیمی استان ایلام

دوره 44، شماره 3، آذر 1397، صفحه 549-563

10.22059/jes.2019.253283.1007613

ملیحه سادات ظریف معظم؛ رسول مهدوی؛ سهیلا جوانمرد؛ مرضیه رضایی


تغییرات زمانی بارش ایران

دوره 32، شماره 40، بهمن 1385

حسین محمدی