کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 28
27. برنامه ریزی و کارکرد شهرهای جدید در ایران

دوره 28، شماره 29، تیر 1381

دکتر کرامت اله زیاری


28. بررسی نسبت جنسی ثالث در جمعیت ایران

دوره 13، شماره 13، فروردین 1364

دکتر داریوش دانشور فرهود؛ دکتر محمد شریف کمالی