کلیدواژه‌ها = ایران
ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر رانت زمینهای کشاورزی گندم آبی در ایران

دوره 46، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 343-355

10.22059/jes.2021.290804.1007932

فرزانه بهادران؛ اعظم رضایی؛ فرشید اشراقی؛ علی کرامت زاده


بررسی وضعیت NO2 تروپوسفری ایران طی سال‌های 2004 تا 2012

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 65-78

10.22059/jes.2014.50157

زهرا شرعی پور؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


ویژگی‌های پردازش و بازیافت پسماندهای روستایی (مطالعة موردی: ایران)

دوره 37، شماره 57، خرداد 1390، صفحه 1-8

محمد علی عبدلی؛ علی حق اللهی


شناسایی پرندگان پارک ملی بوجاق کیاشهر

دوره 34، شماره 46، شهریور 1387

عباس عاشوری؛ شعبانعلی نظامی؛ کامران زلفی نژاد


پهنه بندی و تحلیل فضایی بارش اقلیمی ایران

دوره 33، شماره 43، آذر 1386

امیر کاوسی؛ محمد رضا مشکانی


اثرعامل محیطی سایه بر روند رشد ارتفاعی و مرگ و میرنهال های سرو نقره ای

دوره 33، شماره 43، آذر 1386

سید محسن حسینی؛ علیرضا علی عرب؛ یدالله رسولی اکردی؛ مسلم اکبری نیا؛ سید غلامعلی جلالی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ محمدرضا علمی


ارزیابی توانایی انطباق فناوری های نو مدیریت پسماندها در کشور

دوره 33، شماره 42، شهریور 1386

محمدعلی عبدلی؛ مهدی جلیلی قاضی زاده


بررسی وضعیت کمی و کیفی توده های ارس در دامنه های کپه داغ خراسان

دوره 32، شماره 40، بهمن 1385

تکتم مومنی؛ سید محسن حسینی؛ مجید مخدوم؛ مسلم اکبری نیا


نبض گیری تالاب های حاشیه جنوبی دریای خزر (ایران)

دوره 32، شماره 39، شهریور 1385

مریم شکری؛ نصرت اله صفاییان؛ روجا صفاییان


میران برداشت از جامعه پرندگان مهاجر آبزی استان گیلان

دوره 30، شماره 36، دی 1383

مهندس بهنام بلمکی؛ دکتر بهروز بهروزی راد؛ مهندس احمد براتی


مطالعات تغییرات پوشش گیاهی در امتداد شیب رطوبتی منطقه گدوک فیروزه کوه

دوره 30، شماره 36، دی 1383

دکتر بهمن اسلامی؛ دکتر احمد قهرمان؛ دکتر مصطفی اسدی؛ دکتر عباس شهسواری؛ دکترفریده عطار؛ مهندس بهنام حمزه


جایگاه ذخیره گاه زیستکره میانکاله در طبقه بندی زیست جغرافیایی جهان

دوره 30، شماره 36، دی 1383

دکتر نصرت الله صفائیان؛ دکتر مریم شکری؛ دکتر میر خالق ضیاء تبار احمدی


تعیین گروه گون های اکولوژیک به روش Anglo - American (مطالعه موردی : منطقه قامیشله مریوان)

دوره 30، شماره 36، دی 1383

دکتر رضا بصیری؛ مهندس پرویز کرمی؛ دکتر مسلم اکبری نیا؛ دکتر محسن حسینی


معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی جایگاه حفاظتی تالاب های ایران

دوره 30، شماره 33، فروردین 1383

دکتر بهرام حسن زاده کیانی؛ مهندس هنریک مجلوئیان؛ دکتر حمید گشتاسب میگوئی؛ دکتر جمشید منصوری