کلیدواژه‌ها = تحلیل روند
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سری زمانی و آزمون من- کندال در حوضه آبخیز گاوخونی

دوره 45، شماره 1، بهار 1398، صفحه 99-114

مرضیه سادات میراحسنی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا سفیانیان؛ جهانگیر محمدی؛ رضا مدرس؛ رضا جعفری؛ سعید پورمنافی


2. تحلیل فضایی- زمانی رخداد گرد و غبار در غرب ایران

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 375-388

ام السلمه بابایی فینی؛ طاهر صفرراد؛ مصطفی کریمی


3. بررسی روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از روش اسپیرمن

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 17-28

فرناز دانشور وثوقی؛ یعقوب دین پژوه