نویسنده = خراسانی، دکتر نعمت الله
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست استان همدان باکاربرد مدل تخریب

دوره 31، شماره 37، بهار 1384

مهندس عاطفه چمنی؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر محمد جعفری؛ دکتر نعمت الله خراسانی؛ مهندس مهرداد چراغی


2. تالاب ها،ارزش و اهمیت آنها برای انسان

دوره 13، شماره 13، بهار 1364

مهندس جمشید منصوری؛ دکتر نعمت الله خراسانی