نویسنده = دکتر مجید مخدوم
تعداد مقالات: 14
1. ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست استان همدان باکاربرد مدل تخریب

دوره 31، شماره 37، بهار 1384

مهندس عاطفه چمنی؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر محمد جعفری؛ دکتر نعمت الله خراسانی؛ مهندس مهرداد چراغی


2. آمایش سرزمین حوزه آبخیز کبار - کهک قم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 30، شماره 34، تابستان 1383

مهندس رزیتا شریفی پور؛ دکتر مجید مخدوم


3. ارائه الگوی های طراحی و احیا در مناطق رود کناری با رعایت اصول اکولوژیک منظر

دوره 29، شماره 32، زمستان 1382

مهندس بنفشه شفیعی؛ دکتر هما ایرانی بهبهانی؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر احمدرضا یاوری؛ دکتر کیوان کریمی


4. آمایش سرزمین منطقه حفاظت شده ارسباران

دوره 28، شماره 30، زمستان 1381

مهندس جلیل سرهنگ زاده؛ دکتر مجید مخدوم


5. معرفی فلور و پوشش گیاهی تالاب سیاه کشیم

دوره 28، شماره 29، تابستان 1381

دکتر یونس عصری؛ مهندس طاهره افتخاری؛ دکتر مجید مخدوم


6. زون بندی پارک ملی گلستان

دوره 28، شماره 29، تابستان 1381

دکتر مجید مخدوم؛ مهندس محمد دهدار درگاهی


7. آمایش سرزمین حوزه آبخیز دادقان تفرش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 27، شماره 27، تابستان 1380

مهندس محسن محفوظی؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر علی اصغر درویش صفت


8. بررسی روشهای ارزیابی توان اکولوژیک جنگل

دوره 26، شماره 25، تابستان 1379

دکتر سید محمد محسن حسینی؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر مسلم اکبری نیا؛ دکتر خسرو ثاقب طالبی


9. بررسی و شناخت اثرات توسعه بر محیط زیست هرمزگان به روش مدل تخریب

دوره 25، شماره 23، تابستان 1378

دکتر مجید مخدوم؛ مهندس سید مصطفی منصوری


10. پراکنش سرخدار معمولی (Taxus baccata) و تنوع زیستی(Biodiversity) با گونه های چوبی رویشگاههای آن در جنگلهای گیلان

دوره 24، شماره 21، تابستان 1377

حسن پوربابائی؛ دکتر کریم جوانشیر؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر محمود زبیری


11. گزیده ای از اخبار زیست محیطی

دوره 17، شماره 17، زمستان 1374

دکتر مجید مخدوم


13. بررسی آلودگی صدا در شهر تهران

دوره 15، شماره 15، زمستان 1368

دکتر مجید مخدوم


14. نقد کتاب

دوره 13، شماره 13، بهار 1364

دکتر مجید مخدوم