نویسنده = دکتر مجید مخدوم
ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست استان همدان باکاربرد مدل تخریب

دوره 31، شماره 37، فروردین 1384

مهندس عاطفه چمنی؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر محمد جعفری؛ دکتر نعمت الله خراسانی؛ مهندس مهرداد چراغی


ارائه الگوی های طراحی و احیا در مناطق رود کناری با رعایت اصول اکولوژیک منظر

دوره 29، شماره 32، دی 1382

مهندس بنفشه شفیعی؛ دکتر هما ایرانی بهبهانی؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر احمدرضا یاوری؛ دکتر کیوان کریمی


آمایش سرزمین منطقه حفاظت شده ارسباران

دوره 28، شماره 30، دی 1381

مهندس جلیل سرهنگ زاده؛ دکتر مجید مخدوم


معرفی فلور و پوشش گیاهی تالاب سیاه کشیم

دوره 28، شماره 29، تیر 1381

دکتر یونس عصری؛ مهندس طاهره افتخاری؛ دکتر مجید مخدوم


زون بندی پارک ملی گلستان

دوره 28، شماره 29، تیر 1381

دکتر مجید مخدوم؛ مهندس محمد دهدار درگاهی


آمایش سرزمین حوزه آبخیز دادقان تفرش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 27، شماره 27، تیر 1380

مهندس محسن محفوظی؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر علی اصغر درویش صفت


بررسی روشهای ارزیابی توان اکولوژیک جنگل

دوره 26، شماره 25، تیر 1379

دکتر سید محمد محسن حسینی؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر مسلم اکبری نیا؛ دکتر خسرو ثاقب طالبی


بررسی و شناخت اثرات توسعه بر محیط زیست هرمزگان به روش مدل تخریب

دوره 25، شماره 23، تیر 1378

دکتر مجید مخدوم؛ مهندس سید مصطفی منصوری


پراکنش سرخدار معمولی (Taxus baccata) و تنوع زیستی(Biodiversity) با گونه های چوبی رویشگاههای آن در جنگلهای گیلان

دوره 24، شماره 21، تیر 1377

حسن پوربابائی؛ دکتر کریم جوانشیر؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر محمود زبیری


گزیده ای از اخبار زیست محیطی

دوره 17، شماره 17، دی 1374

دکتر مجید مخدوم


بررسی آلودگی صدا در شهر تهران

دوره 15، شماره 15، اسفند 1368

دکتر مجید مخدوم


نقد کتاب

دوره 13، شماره 13، فروردین 1364

دکتر مجید مخدوم